Játékszabály

„Őszi nyereményszüret!” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabály

 1. A játék szervezője:

„Őszi nyereményszüret!” elnevezéssel az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/), vagy az Auchan szigetszentmiklósi töltőállomás shopjában
 • legalább 1 alkalommal, egyidejűleg 3000 Ft összértékben bármilyen, a Játékban részt vevő bor, pezsgő vagy habzóbor terméket (a 4. pontban részletezve) vásárol és
 • a www.bortura.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban a játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Lebonyolító és az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő maga megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2019. október 03. 00:00:00 órától – 2019. október 29. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2019. október 29 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és Pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban, Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu/), vagy az Auchan szigetszentmiklósi töltőállomás shopjában forgalmazott bor, pezsgő és habzóbor termékek, kivéve a PET palackos kiszerelésű termékek, mert azok nem vesznek részt a Játékban!

Érvényes Pályázathoz egy vásárlás alkalmával egyszerre legalább 3000 Ft összértékben a Játékban részt vevő bor / pezsgő /habzóbor terméket szükséges megvásárolni. Az összérték számításnál a PET palackos kiszerelésű termékek nem számítanak.

A termék értéke szempontjából a blokkon/nyugtán, online vásárlás esetén szállítólevélen szereplő termékár az irányadó és nem a blokk/nyugta/szállítólevél végösszege, mert az a kerekítés szabálya vagy az egyes promóciós árkedvezmény miatt ettől eltérő lehet.

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadhatja kedvenc magyarországi Auchan áruházát
 • az utazási fődíj sorsolásban való részvételi szándék megjelölése (Nyilatkozom, amennyiben én leszek az utazási fődíj nyertese, úgy vállalom az utazást. Tudomásul veszem, hogy az időpont nem választható, tervezett időpont: 2020. május 28. – június 02. Továbbá kijelentem, hogy rendelkezem minden olyan okmánnyal, ami az utazáshoz szükséges, valamint más kizáró okról nincsen tudomásom, amely meghiúsíthatná az utazásunkat.)
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát, 
 • adatkezelési tájékoztatóját
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint 
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a szállítólevél sorszámának utolsó 6 számjegyét kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni
 • az adott blokkon megvásárolt, a Játékban részt vevő termékek forint összértéke

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

Abban az esetben, ha a Játékos egyidejűleg több, mint 3000 Ft-ért vásárol a Játékban részt vevő termékekből, akkor minden további 2000 forinttal növeli esélyét a sorsolásokon! A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Pályázatban beküldött összeg nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon szereplő Játékban részt vevő termékek összértéke. Például: egy blokkon szerepel 7000 Ft összértékben a Játékban részt vevő bor vagy pezsgő vagy habzóbor, akkor a Játékos háromszoros eséllyel vesz részt a sorsolásokon. Az összérték számításnál a PET palackos kiszerelésű termékek nem számítanak.

 

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol legalább 3000 Ft összértékben a promócióban részt vevő bor, pezsgő vagy habzóbor terméket az Auchan áruházakban, az Auchan Online áruházban, vagy az Auchan szigetszentmiklósi töltőállomásának shopjában, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum 5 db blokkot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 4 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 14 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló blokk/szállítólevél (online vásárlás esetén) eredeti példányát 2019. november 30-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, online vásárlás esetén szállítólevél vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra. Ez utóbbi esetben a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére a számlamásolatot az auchanbortura@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2019. október 29-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolások:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy napi nyereményt és egy fődíjat nyerhet meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű Pályázat beküldésével vesznek részt a Játékban.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Napi nyeremények sorsolása:

A napi nyeremények sorsolására az adott napot követő első munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn) 14 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában, (1092 Budapest, Bakáts tér 2. címen) bizottság jelenlétében, gépi sorsolással kerül sor. 

A sorsoláson csak az adott napon beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt.

A napi sorsolás során először a részt vevő Borászatok közül kerül kisorsolásra az adott napi nyertes pincészet, majd ezt követően az adott napon beérkezett érvényes Pályázatok közül, kerül kisorsolásra az adott napi nyertes. 

Amennyiben az adott napon nem érkezik érvényes Pályázat, ebben az esetben a következő napon két borászat kerül kisorsolásra és így az adott napon két nyertes Játékos lesz kisorsolva.

A Játék időtartama alatt egy Pincészet csak egyszer sorsolható ki.

A napi nyeremények nyertesei a sorsolást követően kerülnek kiértesítésre.

Fődíjak sorsolása: 

A fődíjak sorsolására 2019. november 05-én 14:00 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában, 1092 Budapest, Bakáts tér 2. címen (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett -napi nyereményt még nem nyert-, érvényes Pályázatok, továbbá a fődíjra vonatkozóan a regisztráció során az utazási szándékot megjelölt Játékosok vesznek részt.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája borászat – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www.bortura.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíjak:

Fődíj: 1 db 2 fő részére szóló Portugál Gasztró – és Bortúra a Baraka jóvoltából – www.baraka.hu

Az utazás időpontja: 2020. május 28. – június 02.
(Tájékoztató jellegű, pontos dátumot az Baraka Világjáró Utazási iroda fogja a nyertessel egyeztetni)

Az utazás tartalmazza:

 • Repülőjegy a Budapest-München-Porto és Lisszabon-Frankfurt-Budapest útvonalon a Lufthansa járatával
 • Repülőtéri illetékek
 • Utazás a helyszínen autóbusszal
 • Szállás szállodában, két fős, double vagy twin szobában
 • 5 reggeli, 1 ebéd, 2 vacsora
 • 1 főzőtanfolyam
 • Hajókirándulás a Douro folyón
 • Idegenvezetés

Az utazás nem tartalmazza:

 • A további étkezések
 • Italok árát (az utazási iroda által biztosított ebéd és a két vacsora során)
 • A lisszaboni esti gasztroséta, aminek az ára 23-25.000 Ft között lesz. Ez minden résztvevőnek fakultatív program
 • Látnivalók és nevezetességek belépői, melyek tájékoztatás jellegűek és az utazás idején ettől eltérőek lehetnek:
 • Porto, Torre dos Clérigos torony: 5 €
 • Porto, Calem, borkóstolás: 12 €
 • Guimaraes, borkóstolás: 6 €
 • Alianca Földalatti Múzeum: 15 €
 • Lisszabon, metrókártya: 2 €, metrójegy: 1,5 €
 • Lisszabon, Szent György vár: 8,5 €
 • Lisszabon, Jeromos kolostor: 12 €
 • Lisszabon, Felfedezések Emlékműve: 3,5 €
 • Lisszabon, Belém torony: 6 €
 • Borravalók: 25-30 €
 • Poggyász- és balesetbiztosítás

A nyeremény készpénzre és más utazásra át nem váltható és át nem ruházható.

 

További fődíjak: 3 db VIN12B típusú Hyundai borhűtő az ETA jóvoltából

A Hyundai VIN 12 B egy elegáns fekete kivitelű külön álló borhűtő, átlátszó üvegajtóval és drótos polcokkal felszerelt, amely lehetővé tesz akár 12 üveg tárolását is. Méreteinek köszönhetően kisebb lakásokban is használható. 

Vezérlése LED kijelzőn keresztül történik, belső világítása és rezgés nélküli működése teljesen természetes. Hőmérsékletét 12-18° C között lehet állítani.

Specifikáció:

Belső kapacitás 33 l

Energia osztály: A

Beállítható hőmérséklet 12–18 °C

Kapacitás 12 üveg

Üveg max. mérete 8 x 33 cm

Kék LED kijelzőn az aktuális belső hőmérséklet jelenik meg

Stílusos érintő vezérlés könnyű és egyszerű

Belső LED fény a belső rész kényelmes világítását biztosítja, a sötét környezetben lévő elhelyezés, vagy esti órákban való használat esetén

Félvezető hűtőrendszer csendes működést vibrációk nélkül biztosítja

Energia fogyasztás 0,36 kWH/24h

Teljesítmény felvétel 50 W

Zajszint 38 dB

A fődíj esetében további 10, míg a további fődíjak esetében további 15 tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik az érvénytelenség megállapításának sorrendjében léphet az adott nyertes helyébe.

 

Napi nyeremények:

Naponta 1-1 db (összesen 27 db) BORTÚRA: 2 főre szóló, 2 napos (egy éjszakás) borvacsorával egybekötött bortúra reggelivel a Játékban résztvevő borászatok egyikében, voucher formában.

Az alább felsorolt 27 borászat mindegyikében kisorsolásra kerül naponta 1-1 db nyeremény:

Babits Pincészet – Tolcsva www.babitspince.hu
Béres Szőlőbirtok és Pincészet – Erdőbénye https://www.beresbor.hu/boraink.html
Bock borászat – Villány www.bock.hu
Bodri Pincészet – Szekszárd https://bodribor.hu/
Bujdosó Pincészet – Balatonlelle https://bujdoso.com/
Csányi Pincészet Zrt. – Villány https://csanyipinceszet.hu/
Dereszla Pincészet – Bodrogkeresztúr http://www.dereszla.com/
Dubicz Borászat & Szőlőbirtok – Gyöngyös www.dubicz.hu
Egri Korona borház – Demjén www.koronaborhaz.hu
Eszterbauer Borászat – Szekszárd https://www.eszterbauer-bor.hu
Feind Borászat – Balatonfőkajár www.feind.hu
Gróf Degenfeld Szőlőbirtok – Tarcal www.grofdegenfeld.com
Hilltop – Neszmély http://hilltopborhotel.hu/  
Juhász Testvérek Pincészete – Egerszalók http://juhaszvin.hu/
Koch borászat – Borota www.kochboraszat.hu 
Laposa Borbirtok – Badacsonytomaj www.bazaltbor.hu
Mad Wine Borászat – Mád http://mad-wine.m3909.com/
Paulus Molnár borház – Mór www.molnarborhaz.hu
Polgár Pincészet – Villány http://polgarpince.hu/
Royal Tokaji Borászati Zrt – Mád www.royal-tokaji.hu
Simkó Pincészet – Sárospatak http://simkopince.hu/
Takler Pincészet – Szekszárd http://www.takler.com/
Tiffán’s Pincészet – Villány http://www.tiffans.hu/
Tóth Ferenc Pincészet – Eger https://tothferencpinceszet.hu/
Tűzkő Birtok – Bátaapáti https://tuzkobirtok.hu/
Varga Pincészet – Badacsonyörs www.vargabor.hu
Vinatus Pincészet – Villány http://vinatus.hu

A nyeremény a nyertes nevével ellátva vehető át. Érvényességi ideje a Borászatoktól függően eltérő lehet. A kiemelt időszakok kivételével, a borászatokkal történő előzetes egyeztetést követően vehető igénybe.

A napi nyeremények esetében az adott napra további 5 tartalék nyertes kerül kisorsolásra, akik az érvénytelenség megállapításának sorrendjében léphet az adott nyertes helyébe.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termék vásárlást igazoló eredeti blokk teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket, a blokk beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben a nyertes eredeti blokk az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, eltérőek a pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta legalább 3000 Ft összértékben, promócióban részt vevő bor, pezsgő vagy habzóbor termék stb.) úgy a nyertes elveszíti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó és nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti blokkot és annak érvényességét a Lebonyolító -a Szervező jóváhagyásával- visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel regisztráló Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatbeküldés során megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és mennyiségének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A napi és fődíj nyertesek a nyereményeiket elektronikus voucher formájában kapják meg, míg a további díjak nyertesei előzetes egyeztetéssel futár kézbesítés által a lakcímükön, vagy előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át nyereményeiket.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek (pl. napi nyeremények esetében a helyszínre való utazás, költőpénz, IFA, míg a fődíjak esetében a 7. pontban feltüntetett költségek.) a nyertest terhelik.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.bortura.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2019. november 30-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchanbortura@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. 

A Játék az akciós újságokban, áruházi posztereken, hirdetésekben, Facebookon és a weblapokon kerül meghirdetésre.

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényeiket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2019. október 03.

Szervező

Elmúltál már 18 éves?

Kérjük, a belépéshez add meg a születési dátumod!

- -